Collega worden? | Edibo
Bespreek mijn project

Share

Werken bij edibo

Naast een correcte verloning bieden wij graag als onderneming meer! Ontdek onze waarden en voordelen! 

Onze Waarden

Openheid

Onze open bedrijfscultuur maakt ons sterk als team. Dat betekent dat we al onze kennis, expertise en informatie zoveel mogelijk delen met iedereen, zodat elk teamlid op de meest efficiënte manier de beste beslissingen kan nemen. Open communicatie is duidelijk, eerlijk en rechtstreeks gericht aan de persoon die het moet horen. Iedereen bij edibo staat open voor suggesties, ideeën en opmerkingen van collega's. 

Teamwork

Samenwerking betekent dat iedereen initiatief kan en mag nemen. Dat iedereen doet waar hij/zij goed in is zodat we er samen voor zorgen dat er een goed eindproduct geleverd wordt. Zo slagen we er binnen edibo steeds in om met de meest innovatieve en creatieve oplossingen voor de dag te komen en kunnen we ten volle focussen op ons gemeenschappelijk doel: onze missie eer aan doen.

Resultaatgerichtheid

Resultaatgericht betekent ten alle tijden uitmuntend werk willen leveren en willen uitblinken in hetgeen we doen. Doelstellingen realiseren, met respect voor deadlines, budgetten en gemaakte afspraken. Regelmatig stilstaan en evalueren waar we staan, kijken of we ons doel behalen en acties ondernemen. Het is deze aanpak die ons helpt om verdere groei te realiseren.

Vertrouwen

Vertrouwen ontstaat doordat ieder van ons datgene doet, en zelfs meer, wat van hem of haar verwacht wordt. Dit is de basis van de solide en wendbare ketting die onze organisatie typeert. Een structuur van sterke individuele en toch samenhangende schakels, zodanig ontworpen opdat elk project opnieuw op een excellente wijze gerealiseerd kan worden.

Respect

Respect spruit voort uit een klimaat van openheid en vertrouwen. Dit uit zich in het feit dat gemaakte beloftes nagekomen worden en dat iedereen behandeld wordt zoals hij of zij zelf behandeld wil worden. Ons respect overstijgt ruimschoots de grenzen van onze organisatie en geldt zowel voor interne als voor externe contacten. Hierbij staat  “handelen met aandacht voor mens, maatschappij en milieu” centraal.

Onze voordelen

Je eerste stappen zet je met een Buddy

Je staat er niet alleen voor wanneer je bij edibo aan de slag gaat. Een ‘buddy’ staat aan jouw zijde, stuurt waar nodig en deelt zijn of haar ervaringen met jou.

Een goed initiatief verdient een Sponsorbudget

Een extraatje waarmee je een eigen initiatief kan steunen. We dragen graag ons steentje bij tot het realiseren van jouw persoonlijke projecten.

Goed geïnformeerd tijdens onze Infovergadering

Twee keer per jaar, geen top-downverhaal, maar momenten waarop we jou informeren en uitgebreid naar jou luisteren.

  

Samenwerken en samen Feesten

Je gaat niet onvoorbereid het bouw- of kerstverlof in. Hier hoort traditioneel een leuk feestje bij.

Bijblijven via ons Opleidingsbudget

Je krijgt alle kansen om kennis op te doen waarmee je je verder kunt ontplooien binnen jouw job. Vanzelfsprekend stimuleren we ook kennisdeling.

Bouwen onze passie, ook op onze Teambuilding

Niet enkel bouwen aan gebouwen maar ook bouwen aan een goede band met elkaar! Actie en gezelligheid troef! 

Ontvang onze 8 tips voor een goede voorbereiding van uw bouwproject!